Запит пояснень

Примітка

Секція містить опис можливих дій для наступний учасників моніторингу:
yes Власник моніторингу
yes Власник тендеру

Для опублікованого моніторингу у власнику моніторингу можна запитати пояснення:

POST /api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts HTTP/1.0
Authorization: Basic dGVzdF9zYXM6dGVzdF9zYXNfdG9rZW4=
Content-Length: 465
Content-Type: application/json
Host: audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "title": "Lorem ipsum",
  "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
  "documents": [
   {
    "title": "ipsum.doc",
    "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/2cd40a17af5841bba79a442e11f795ce?Signature=dZf7AvbLlFWM%2B4eTpQKSd4%2B6s5A7z3xNxxLAY%2BrbKoNpMhPJ3HAPriDM5QQLlXcJtmvDbEOZr1tyzLfak1FbCw%3D%3D&KeyID=a8968c46",
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "format": "application/msword"
   }
  ],
  "relatedParty": "4b95d1d6a43c4693b88a144765befaba"
 }
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua/api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4
{
 "data": {
  "id": "b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4",
  "title": "Lorem ipsum",
  "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
  "documents": [
   {
    "id": "f8069abe43c547a8a87074b1ff983da4",
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "title": "ipsum.doc",
    "format": "application/msword",
    "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/2cd40a17af5841bba79a442e11f795ce?Signature=OZIGjb5iadULQ8WLskGvxx95vKWAZlty2qiwy4KtaRAXTWx%2F3lUo6FjwLwZ4juaEjnyRq3y953ReosiUYw6ODA%253D%253D&KeyID=a8968c46",
    "datePublished": "2018-01-03T02:05:00+02:00",
    "dateModified": "2018-01-03T02:05:00+02:00",
    "author": "monitoring_owner"
   }
  ],
  "author": "monitoring_owner",
  "postOf": "decision",
  "datePublished": "2018-01-03T02:05:00+02:00",
  "dateOverdue": "2018-01-10T00:00:00+02:00",
  "relatedParty": "4b95d1d6a43c4693b88a144765befaba"
 }
}

Бачимо що було згенеровано поле ``postOf`. Можливі наступні значення:

 • decision - означає що запит/відповідь відносяться до рішення про початок моніторингу та було додано у active статусі
 • conclusion - означає що запит/відповідь відносяться до висновку та було додано у active статусах addressed чи declined

Також було згенеровано dateOverdue для запиту від співробітника ДАСУ та означає кінцеву дату до якої має бути надана відповідь. Поле носить інформативний характер та не приймає участі у жодній валідації.

Додамо ще один документ до запиту:

POST /api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4/documents HTTP/1.0
Authorization: Basic dGVzdF9zYXM6dGVzdF9zYXNfdG9rZW4=
Content-Length: 330
Content-Type: application/json
Host: audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "title": "dolor.doc",
  "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/e3e475499f57496f9eaa0c4208ea09fa?Signature=ZVS5G2ePRyanLiWuNx1WX50vJ3JVyw%2BnRxZ27%2BabDXOLTuE5C0UmWk%2B0xcf97HRS%2F2LGynO3iQdzz8aQr2D%2BAw%3D%3D&KeyID=a8968c46",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "format": "application/msword"
 }
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua/api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4/documents/8319cc43396a4368b281fcf0fa4679ce
{
 "data": {
  "id": "8319cc43396a4368b281fcf0fa4679ce",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "title": "dolor.doc",
  "format": "application/msword",
  "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/e3e475499f57496f9eaa0c4208ea09fa?Signature=ALKprZk49GxoDAKeh6uMrNr4typhugl4A%252BuGNe6o8k4hExglSDziU6nSHNFdD6rL4yxABp3zCFkTjcTs9c3EAQ%253D%253D&KeyID=a8968c46",
  "datePublished": "2018-01-03T02:10:00+02:00",
  "dateModified": "2018-01-03T02:10:00+02:00",
  "author": "monitoring_owner"
 }
}

Також ми можемо отримати всіх доданих документів до запиту на пояснення:

GET /api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4/documents HTTP/1.0
Authorization: Basic dGVzdF9zYXM6dGVzdF9zYXNfdG9rZW4=
Host: audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua

Response: 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "data": [
  {
   "id": "f8069abe43c547a8a87074b1ff983da4",
   "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
   "title": "ipsum.doc",
   "format": "application/msword",
   "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/2cd40a17af5841bba79a442e11f795ce?Signature=OZIGjb5iadULQ8WLskGvxx95vKWAZlty2qiwy4KtaRAXTWx%2F3lUo6FjwLwZ4juaEjnyRq3y953ReosiUYw6ODA%253D%253D&KeyID=a8968c46",
   "datePublished": "2018-01-03T02:05:00+02:00",
   "dateModified": "2018-01-03T02:05:00+02:00",
   "author": "monitoring_owner"
  },
  {
   "id": "8319cc43396a4368b281fcf0fa4679ce",
   "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
   "title": "dolor.doc",
   "format": "application/msword",
   "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/e3e475499f57496f9eaa0c4208ea09fa?Signature=ALKprZk49GxoDAKeh6uMrNr4typhugl4A%252BuGNe6o8k4hExglSDziU6nSHNFdD6rL4yxABp3zCFkTjcTs9c3EAQ%253D%253D&KeyID=a8968c46",
   "datePublished": "2018-01-03T02:10:00+02:00",
   "dateModified": "2018-01-03T02:10:00+02:00",
   "author": "monitoring_owner"
  }
 ]
}

Для надання відповіді на запит власником тендеру ми маємо спочатку отримати токен. Тепер спробуємо додати відповідь використовуючи згенерований токен. Щоб прив’язати відповідь до запиту ми маємо передати relatedPost:

POST /api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts?acc_token=0ebba00a48cf49c28c856e1c900d1c7b HTTP/1.0
Authorization: Basic YnJva2VyOmJyb2tlcg==
Content-Length: 115
Content-Type: application/json
Host: audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "title": "Sit amet",
  "description": "Dolor sit amet",
  "relatedPost": "b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4"
 }
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua/api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/ecca8fc4c85a4b78aa2c97e9703784c6
{
 "data": {
  "id": "ecca8fc4c85a4b78aa2c97e9703784c6",
  "title": "Sit amet",
  "description": "Dolor sit amet",
  "author": "tender_owner",
  "postOf": "decision",
  "datePublished": "2018-01-04T02:05:00+02:00",
  "relatedPost": "b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4"
 }
}

А також додамо документи:

POST /api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/ecca8fc4c85a4b78aa2c97e9703784c6/documents?acc_token=0ebba00a48cf49c28c856e1c900d1c7b HTTP/1.0
Authorization: Basic YnJva2VyOmJyb2tlcg==
Content-Length: 324
Content-Type: application/json
Host: audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "title": "dolor.doc",
  "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/83faf0d5f4004f01b2e562679199c1b8?Signature=z6lkO95ggh1GNSdmGrGuQJ3N5HxUFnv7p28E9nvTN7M8rOThpDGuxQAXbXcY7xZ%2Bee5IyDV1DX%2FNb1IUUVvOAw%3D%3D&KeyID=a8968c46",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "format": "application/msword"
 }
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua/api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/ecca8fc4c85a4b78aa2c97e9703784c6/documents/787c847df60b4bed80ec1aac479c354f
{
 "data": {
  "id": "787c847df60b4bed80ec1aac479c354f",
  "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
  "title": "dolor.doc",
  "format": "application/msword",
  "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/83faf0d5f4004f01b2e562679199c1b8?Signature=59snop57nhF26jElfWMW%2FCauRC0ehCgb0Dn6uheF7CTVZuTT9NQjcUwf%252BLgahIQvq3fA8mej78djaJviZjf9Bg%253D%253D&KeyID=a8968c46",
  "datePublished": "2018-01-04T02:10:00+02:00",
  "dateModified": "2018-01-04T02:10:00+02:00",
  "author": "tender_owner"
 }
}

Також власник тендеру може надання пояснення з власної ініціативи:

POST /api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts?acc_token=0ebba00a48cf49c28c856e1c900d1c7b HTTP/1.0
Authorization: Basic YnJva2VyOmJyb2tlcg==
Content-Length: 416
Content-Type: application/json
Host: audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "title": "Dolor sit amet",
  "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
  "documents": [
   {
    "title": "ipsum.doc",
    "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/4d9dfc2c426b456286be167a967fbd6a?Signature=ybVQMi2kvldsPRz%2FLw0GS2IoGUOVQvRtjdxl8kaQUEpuj0Ll1MbM5q%2BpzW0CBuNKS2gH%2BfxeWb61Tboa6tWXBw%3D%3D&KeyID=a8968c46",
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "format": "application/msword"
   }
  ]
 }
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua/api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/85dc0473a2b34b38ab545ed39b23f863
{
 "data": {
  "id": "85dc0473a2b34b38ab545ed39b23f863",
  "title": "Dolor sit amet",
  "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
  "documents": [
   {
    "id": "53f815fd73264997a0ba6644672276a6",
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "title": "ipsum.doc",
    "format": "application/msword",
    "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/4d9dfc2c426b456286be167a967fbd6a?Signature=wE5QGkk2ZlD%252BDfZp29sUm45hXL%2FPd3%252B11xiGtqLeecvKhDCRbLPmSE%2FoIfxbVsDWzX2VyI5PiXtzJdpqZoggDQ%253D%253D&KeyID=a8968c46",
    "datePublished": "2018-01-04T03:05:00+02:00",
    "dateModified": "2018-01-04T03:05:00+02:00",
    "author": "tender_owner"
   }
  ],
  "author": "tender_owner",
  "postOf": "decision",
  "datePublished": "2018-01-04T03:05:00+02:00"
 }
}

Співробітник ДАСУ може надати відповідь:

POST /api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts HTTP/1.0
Authorization: Basic dGVzdF9zYXM6dGVzdF9zYXNfdG9rZW4=
Content-Length: 520
Content-Type: application/json
Host: audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua
DATA:
{
 "data": {
  "title": "Lorem ipsum",
  "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
  "relatedPost": "85dc0473a2b34b38ab545ed39b23f863",
  "documents": [
   {
    "title": "ipsum.doc",
    "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/36416c318acb45dbba01c97799721ede?Signature=BpijMczgV2%2Ba8l9Uv8n5py68%2Bu%2FtEUZ7M5LvhszQnuMRkW3sYY3rhVuD6oCrY4ou61%2B3JjgRX5NUufI%2FOBbyCw%3D%3D&KeyID=a8968c46",
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "format": "application/msword"
   }
  ],
  "relatedParty": "4b95d1d6a43c4693b88a144765befaba"
 }
}

Response: 201 Created
Content-Type: application/json
Location: http://audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua/api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts/6050f6e782d4453f924e03bb3dd5efb5
{
 "data": {
  "id": "6050f6e782d4453f924e03bb3dd5efb5",
  "title": "Lorem ipsum",
  "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
  "documents": [
   {
    "id": "f95956b52bb14543861507e6b4ea1951",
    "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
    "title": "ipsum.doc",
    "format": "application/msword",
    "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/36416c318acb45dbba01c97799721ede?Signature=TUXCWgdzOCex4VH1d%252Bbo0VpteFDidQoRb0E2wi3q3N1I1Ro1Jx711%252Bm1ekCRDK39VwH3qUQO3ABIL0NhojNVBA%253D%253D&KeyID=a8968c46",
    "datePublished": "2018-01-04T03:15:00+02:00",
    "dateModified": "2018-01-04T03:15:00+02:00",
    "author": "monitoring_owner"
   }
  ],
  "author": "monitoring_owner",
  "postOf": "decision",
  "datePublished": "2018-01-04T03:15:00+02:00",
  "relatedPost": "85dc0473a2b34b38ab545ed39b23f863",
  "relatedParty": "4b95d1d6a43c4693b88a144765befaba"
 }
}

Подивимось усі запити:

GET /api/2.5/monitorings/3c06b16c6bb747449e2e60158453c491/posts HTTP/1.0
Authorization: Basic dGVzdF9zYXM6dGVzdF9zYXNfdG9rZW4=
Host: audit-api-sandbox.prozorro.gov.ua

Response: 200 OK
Content-Type: application/json
{
 "data": [
  {
   "id": "b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4",
   "title": "Lorem ipsum",
   "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
   "documents": [
    {
     "id": "f8069abe43c547a8a87074b1ff983da4",
     "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
     "title": "ipsum.doc",
     "format": "application/msword",
     "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/2cd40a17af5841bba79a442e11f795ce?Signature=OZIGjb5iadULQ8WLskGvxx95vKWAZlty2qiwy4KtaRAXTWx%2F3lUo6FjwLwZ4juaEjnyRq3y953ReosiUYw6ODA%253D%253D&KeyID=a8968c46",
     "datePublished": "2018-01-03T02:05:00+02:00",
     "dateModified": "2018-01-03T02:05:00+02:00",
     "author": "monitoring_owner"
    },
    {
     "id": "8319cc43396a4368b281fcf0fa4679ce",
     "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
     "title": "dolor.doc",
     "format": "application/msword",
     "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/e3e475499f57496f9eaa0c4208ea09fa?Signature=ALKprZk49GxoDAKeh6uMrNr4typhugl4A%252BuGNe6o8k4hExglSDziU6nSHNFdD6rL4yxABp3zCFkTjcTs9c3EAQ%253D%253D&KeyID=a8968c46",
     "datePublished": "2018-01-03T02:10:00+02:00",
     "dateModified": "2018-01-03T02:10:00+02:00",
     "author": "monitoring_owner"
    }
   ],
   "author": "monitoring_owner",
   "postOf": "decision",
   "datePublished": "2018-01-03T02:05:00+02:00",
   "dateOverdue": "2018-01-10T00:00:00+02:00",
   "relatedParty": "4b95d1d6a43c4693b88a144765befaba"
  },
  {
   "id": "ecca8fc4c85a4b78aa2c97e9703784c6",
   "title": "Sit amet",
   "description": "Dolor sit amet",
   "documents": [
    {
     "id": "787c847df60b4bed80ec1aac479c354f",
     "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
     "title": "dolor.doc",
     "format": "application/msword",
     "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/83faf0d5f4004f01b2e562679199c1b8?Signature=59snop57nhF26jElfWMW%2FCauRC0ehCgb0Dn6uheF7CTVZuTT9NQjcUwf%252BLgahIQvq3fA8mej78djaJviZjf9Bg%253D%253D&KeyID=a8968c46",
     "datePublished": "2018-01-04T02:10:00+02:00",
     "dateModified": "2018-01-04T02:10:00+02:00",
     "author": "tender_owner"
    }
   ],
   "author": "tender_owner",
   "postOf": "decision",
   "datePublished": "2018-01-04T02:05:00+02:00",
   "relatedPost": "b5ccc45a3c5943ab9bf9e95b631f98e4"
  },
  {
   "id": "85dc0473a2b34b38ab545ed39b23f863",
   "title": "Dolor sit amet",
   "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
   "documents": [
    {
     "id": "53f815fd73264997a0ba6644672276a6",
     "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
     "title": "ipsum.doc",
     "format": "application/msword",
     "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/4d9dfc2c426b456286be167a967fbd6a?Signature=wE5QGkk2ZlD%252BDfZp29sUm45hXL%2FPd3%252B11xiGtqLeecvKhDCRbLPmSE%2FoIfxbVsDWzX2VyI5PiXtzJdpqZoggDQ%253D%253D&KeyID=a8968c46",
     "datePublished": "2018-01-04T03:05:00+02:00",
     "dateModified": "2018-01-04T03:05:00+02:00",
     "author": "tender_owner"
    }
   ],
   "author": "tender_owner",
   "postOf": "decision",
   "datePublished": "2018-01-04T03:05:00+02:00"
  },
  {
   "id": "6050f6e782d4453f924e03bb3dd5efb5",
   "title": "Lorem ipsum",
   "description": "Lorem ipsum dolor sit amet.",
   "documents": [
    {
     "id": "f95956b52bb14543861507e6b4ea1951",
     "hash": "md5:00000000000000000000000000000000",
     "title": "ipsum.doc",
     "format": "application/msword",
     "url": "http://public-docs-sandbox.prozorro.gov.ua/get/36416c318acb45dbba01c97799721ede?Signature=TUXCWgdzOCex4VH1d%252Bbo0VpteFDidQoRb0E2wi3q3N1I1Ro1Jx711%252Bm1ekCRDK39VwH3qUQO3ABIL0NhojNVBA%253D%253D&KeyID=a8968c46",
     "datePublished": "2018-01-04T03:15:00+02:00",
     "dateModified": "2018-01-04T03:15:00+02:00",
     "author": "monitoring_owner"
    }
   ],
   "author": "monitoring_owner",
   "postOf": "decision",
   "datePublished": "2018-01-04T03:15:00+02:00",
   "relatedPost": "85dc0473a2b34b38ab545ed39b23f863",
   "relatedParty": "4b95d1d6a43c4693b88a144765befaba"
  }
 ]
}